Politikamız


Çevre Politikalarımız

Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, kıl çadır sektöründeki pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırarak, sektörümüz ile ilgili gelişen beklenti ve ihtiyaçları karşılamak.
Çevresel kirliliğine yol açacak, her türlü atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
Üretim proseslerinde; daha az hammadde kullanımını sağlayacak, çevresel etkiyi azaltacak iyileştirmeler yapmak.
Doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltıp verimliliği artırmak.
Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymak.
Çalışanlarımıza kalite ve çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifadesi olan Kalite ve Çevre Yönetim sistemlerini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmek.İnsan Kaynakları Politikamız


İnsan Kaynakları Politikamız
Üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden; çalışanları, müşterileri ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;

Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı,
Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı,
Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi,
Çalışanların tanındığı, takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamayı,
Çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını ve performans göstergelerini ölçümlemeyi,Çalışanlarla ilgili tüm süreçleri bütünsel olarak değerlendirmeyi, süreç yönetimi olarak yapılandırmayı, raporlamayı ve sürekli geliştirmeyi,Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı taahhüt eder.

Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızda aradığımız temel yetkinlikler;
İletişim Becerisi
Stres Yönetimi ve İç Motivasyon
Sonuç Odaklılık
Ekip Çalışması ve İşbirliği
Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme
İnsiyatif Kullanma
Kurumsal Farkındalık
Maliyet ve Verimlilik Bilinci
Analitik Düşünce
Süreç Bilgisi


Kalite Politikalarımız
Asya Çadır kuruluşundan bu yana çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedef edinmiştir.
Bu amaçla kurulan Kalite Yönetim Siteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, şirketimiz ve çalışanlarımız için vazgeçilmez prensiptir.
Üretimde yasal mevzuatlara ve standartlara göre üretim yapmakla birlikte Kalite ve Estetiği de hedef edinen Asya Çadır, doğal çevrenin korunması ve çevre bilincinin yayılması için çalışmayı da ayrıca toplumsal göre bilmektedir.

yükleniyor..